Se art. Se størrelse. Se helhet.

Aquabio har under utvikling et revolusjonerende produkt for oppdrett av laks og ørret som fokuserer / setter søkelys på fiskevelferd, bærekraft, nøyaktighet og lønnsomhet.

Det nye produktet består av vår velutprøvde sonarløsning som vi leverer til fiskeri, samt vår egenutviklede sky-baserte kontrollpanel som kjører på komplekse algoritmer. For å sikre at nøyaktigheten blir slik både vi og næringen vil forventer, bruker vi maskinlæring og kunstig intelligens til å lage den mest helhetlige løsningen i bransjen.

Mer informasjon om løsningen kommer. Aquabio 1.0 lanseres på Aqua Nor i Trondheim i August i år!

Løsningen vi jobber med inneholder:

  • Live 3D merd oppankring og all fisk i og utenfor merd
  • Artsklassifisering med fargekoding av arter
  • Biomasse, snittvekt, vektfordeling og telling av fisk med opp mot 99% nøyaktighet
  • Telling av fôr-pellets som slipper ut under biomasse