Tekfisk omtaler Aquabios arbeid mot oppdrettsnæringen

Tekfisk omtaler Aquabios arbeid mot oppdrettsnæringen

Tekfisk omtalte den 10. desember vårt arbeid mot oppdrettsnæringen og vår nye teknologi for økt fortjeneste og bærekraft.

Du kan lese hele artikkelen her

Utdrag fra artikkelen:

Når teknologien videreutvikles for oppdrettsnæringen, er målet at den skal gi informasjon om blant annet totalvekt i merden, vektfordeling og antall laks eller ørret. På fiskeri gir samme øvelse en nøyaktighet på mellom 90 og 95 prosent

Flere nyheter