Seapix Teknologi

Seapix - Velg art, velg størrelse

Ny programvare for SeapiX; med 512 beamer, i sitt karakteristisk og patenterte Mills Cross utforming. Med 4kW styrke i hver beam, gir en større rekkevidde enn hva som er forventet av en 150kHz enhet. Denne utgaven gir i tillegg til forbedring i presentasjon, oppløsning, detaljinformasjon og brukervennlighet. Med få, enkle og logiske valg, er en klar til å ha full utnyttelse av sonaren. 

Volumetrisk biomassevurdering takket være 120 ° x 120 ° vannvolumdekning,
Diskriminering av fiskeslag med eksklusiv GBA-prosessering,
Kontroll av atferd,
Bathymetry-kartlegging og havbunnsanalyse,
Sanntidsbeskrivelse av hele økosystemet og fiskehandlinger, slått sammen til navigasjons- og kartleggingssystem.

SeapiX forbedrer lønnsomheten din:
SeapiX kan oppfylle skippernes tøffeste krav og gi total kontroll over undervannsmiljøet. SeapiX revolusjonerer fisketeknikker ved å gi optimal og nøyaktig informasjon som uten sidestykke overvåker ett stort volum under vann. Det gjør at skipper kan korrelere biomasse og sjøbunnens egenskaper.

SeapiX kan monteres som “Downward Looking”, som “Side Looking” eller som “Forward Looking” 3D ekkolodd, også i kombinasjon av flere enheter, noe som gir fullt ut passende og fleksibel løsning i henhold til fisketekniske krav.
SeapiX skiller seg fra produktene som til nå ble brukt på broen til fiskefartøyer (omni sonarer og svingere) hvis diskriminerende krefter ofte har vært begrenset, som dekningsvinkelen.

SeapiX dekker et uten sidestykke vannvolum med en unik nøyaktighet, og gir pålitelig informasjon som gjør at skipperen kan ta en rask og riktig beslutning for enhver situasjon.
Evnen til å analysere og sammenligne fiskestim er unik, og skipper kan bruke ekte «fiskestrategi», for å være mermålrettet og for å redusere tiden til sjøs.

Seapix Spesifikasjoner

0KW
Acoustic Power
0
Number of beams
< 0 m3
Volumetric resolution
0kHz
Frequency

Klassifiserer fisker i sanntid

Kalibrert TS delt stråle som tillater kvalitativ fordeling av fisk for alle individuelle deteksjoner fra hele volumet
Klassifisering etter art i GBA-analysator
Arter og forekomster vist etter område, lag eller mengde for trålutstyr

Kombinerer sjøbunnenstopografi, biomasse og utstyr med fartøyets navigasjon

Data slått sammen til 2D / 3D navigasjonsplotter
SideScan utsikt for å forstå bunnforholdene med fisk fra babord til styrbord
Syntetisk 2D og 3D for å hjelpe beslutninger for manøvrering av noten

SeapiX har unike muligheter som gir detaljert visning i  2D, 3D og ekkogram

Noen av visningene

Service- og supportsystem

  • Trening om bord på fiskefeltet
  • individuelle forhåndsoppsett for klassifiserte fiskeslag
  • SeapiX systemet har som standard innebygd teamviewer; som gir enormt mye bedre rom for god oppfølging og rådgiving, kort varsel, og adgang for eksperter til å gå inn, se samme skjermbildet som skipperen, samt optimalisere fysisk oppsettet om det er ønskelig.
  • WhatsApp gruppe med kapteinen og eventuelt andre, lokale og eksterne eksperter for rask kommunikasjon.

Ønsker du å vite mer om våre løsninger og produkter?