Møt vår kunde: Fiskefartøy #1

version for

LAPTOP

version for

MOBILE APP

version for

IPAD

Møt oss på ONS i Stavanger
Vi testet vår løsning på HI sitt forskningsfartøy