Ny dato 1.4-2021 for SeapiX webinar om selektiv fangst

Ny dato 1.4-2021 for SeapiX webinar om selektiv fangst

Torsdag 1,4.2021 kjører iXBlue et webinar om bruk av Seapix til selektiv fangst og går igjennom muligheten til å basere fangsten på komplekse kriterier som konsentrasjon, antall, homogenitet, dybde og bunndynamikk for å redusere bifangst og for å etterfølge reguleringsbestemmelser. Webinaret fokuserer på fangst av tunfisk, men gjelder selvsagt også andre fiskearter.

Klikk knappen under for å melde deg på webinaret

Flere nyheter