Gjennomført Krill og raudåteprosjekt sammen med NITG og iXblue

Gjennomført Krill og raudåteprosjekt sammen med NITG og iXblue

Sammen med våre partnere i NITG og iXblue har vi gjennomført et testprojekt med mål om å lokalisere krill og raudåte fra fartøy med Seapix-sonaren. Testingen ble utført i iXblue sine testlokaler i La Ciotat. Testene er til nå svært lovende og har potensiale til å forenkle og effektivisere krill og raudåtefiske for industrien.

Flere nyheter