Gjennomført folkeinvestering og emisjon!

Gjennomført folkeinvestering og emisjon!

Aquabio har i samarbeid med DealFlow gjennomført en velykket emisjon på 4 431 900kr som gir oss veldig gode forutsetninger i arbeidet om å gjøre oppdrett mer bærekraftig og lønnsomt. Vi takker alle som har vært involvert i prosessen og gleder oss til fortsettelsen. Vi retter også en spesiell takk til alle våre 100 nye investorer som vi skal stå på for.

Vi har allerede satt i gang med arbeidet med Aquabio 1.0 og jobber parallelt med en lukket investeringsrunde på ca 2.5 mill som er en forlengelse av generalforsamlingsvedtaket, og vil bli gjennomført  til samme betingelser som Dealflow-runden. Dette vil også utløse et tilskudd fra Innovasjon Norge på 3,5 mill.

Vi takker for tilliten.

Hilsen alle oss i Aquabio

Flere nyheter