Et bærekraftig grønt selskap som bidrar til økt fortjeneste og bedre fiskevelferd

Aquabio AS – Sanntidsovervåkning av laks og ørret i oppdrett. Fokus på fiskevelferd og dyrehelse. Live 3D av all fisk, merd og oppankring, Total vekt, vektfordeling, snittvekt og telling av fisk med 99% nøyaktighet. Telling av overflødig fôr-pellets og tidlig-varsel for rømning.

Meny